dcsimg

Högskolor och universitet

Utbildning om vindkraft erbjuds vid flera lärosäten i Sverige. Du kan antingen läsa fristående kurser eller söka till ett utbildningsprogram med inriktning vindkraft.

Fristående kurser om vindkraft finns under olika ämnesområden där de flesta är teknikinriktade. Ett internationella tvärvetenskapligt magister- (1 år) och masterprogram (2 år) i vindkraftsprojektering ges vid Uppsala universitet Campus Gotland. 

Här nedan har vi listat de utbildningar om vindkraft som finns idag på högskolor och universitet i Sverige. Klicka på länkarna för mer information. På studera.nu kan du jämföra utbildningarna.

Anmälan till vårterminen 2019 kan göras från och med eftermiddagen den 17 september 2018. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2018. Sök via antagning.se


Fristående kurser i vindkraft med start vårterminen 2019

De flesta fristående kurser i vindkraft går att läsa på distans och omfattar 7,5-15 hp. En del är på grundnivå och andra kräver särskilda studier sen tidigare.

Uppsala universitet Campus Gotland
Campus Gotland erbjuder flera fristående distanskurser om vindkraft som ges både på engelska och svenska. De kan studeras separata eller kombinerade till ett huvudområde omfattande 90,0 hp i en kandidatexamen i Vindkraftprojektering. Här finns mer info om kandidatspåret.

Kurser på grundnivå (Distans) vårterminen 2019
- Vindkraft - grundkurs 7,5 hp
- Vindkraft - vindresurser 7,5 hp
- Vindkraft - energiberäkningar 7,5 hp
- Vindkraft - installation, drift och underhåll 7,5 hp
- Vindkraft - elsystem och nätanslutning 7,5 hp
- Vindkraft - Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft 7,5 hp

Kurser på avancerad nivå (Campus Gotland) vårterminen 2019
- Projektkurs i planering av vindparker 5 hp
- Trender i vindkraftsindustrin  5 hp
- Forskningsmetoder i vindkraftprojektering 10 hp
- Experimentell gränsskiktsmeteorologi 15 hp

Halmstad universitet
- Vindkraft 7,5 hp
 

Utbildningsprogram i förnybar energi med start vårterminen 2019

Karlstads universitet
- Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik, med behörighetsgivande bastermin 180 hp 

 

Pågående utbildningsprogram i vindkraft (startade höstterminen 2018)

Landets enda ettåriga magisterprogram och tvååriga masterprogram om vindkraft ges på Campus Gotland. Kurserna är även sökbara som enstaka kurser på avancerad nivå.

Uppsala universitet Campus Gotland
- Magisterprogram i vindkraftprojektering 60 hp
- Masterprogram i vindkraftprojektering 120 hp


Pågående utbildningsprogram där vindkraft ingår (startade höstterminen 2018)

I flera ingenjörsutbildningar ingår block om vindkraft där man kan göra egna arbeten inom området eller läsa enstaka kurser. På en del universitet/högskolor kan man även läsa exempelvis energiteknik som poängmässigt motsvarar ingenjörsprogram, t ex på Chalmers, KTH och i Lund, och rikta utbildningen mot vindkraft.

Chalmers Tekniska Högskola
- Master Programme in Electric Power Engineering 120 hp

Kungl. Tekniska Högskola
- Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 300 hp

Högskolan Väst
- Elektroingenjör, Elkraft, Co-op 180 hp

Luleå Tekniska universitet
- Civilingenjör Hållbar energiteknik 300 hp

- Högskoleingenjör elkraftteknik 180 hp

Karlstad universitetet
- Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik 180 hp

Mälardalens Högskola
- Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik 180 hp
- Masterprogram i hållbara energisystem 120 hp 
- Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik 300 hp

Umeå universitet
- Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik 180 hp
- Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik 180 hp
- Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik 300 hp  

Högskolan i Halmstad
- Energiingenjör - förnybar energi 180 hp

- Magisterprogram i energiteknik - förnybar energi 60 hp

Uppsala universitet
- Civilingenjörsprogrammet i energisystem 300 hp
- Masterprogrammet i förnybar elgenerering 120 hp

 Uppsala universitet Campus Gotland
- Magisterprogram i vindkraftprojektering 60 hp
- Masterprogram i vindkraftprojektering 120 hp
- Kandidatprogrammet i Energiomställning – hållbarhet och ledarskap 180 hp


Utbildningar och kurser inom förnybar energi

Många högskolor och universitet ger kurser och program om förnybar energi där vindkraft kan ingå som en del i utbildningen. Det är finns ett omfattande utbud av sådana utbildningar ocn många högskolor/universitet har en egen inriktning på området.

För att hitta kurser som ger en bredare utbildning inom förnybar energi kan du själv söka vidare på Studeras webbplats. Sökord kan t ex vara: vindkraft, förnybar energi, energiteknik, miljö, hållbar energi.

 

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-09-14