dcsimg

Övriga utbildningar

Nätverket för vindbruk bedriver en omfattande verksamhet för kunskapsspridning och kompetensutveckling av nyckelpersoner inom vindkraftsområdet. Detta görs bland annat genom seminarier och utbildningsdagar.

Målgrupperna kan vara handläggare, politiker, planerare och projektörer i kommuner, länsstyrelser, företag, skolor med flera. Vissa seminarier riktar sig även till allmänheten.

Aktuell information om nya utbildningstillfällen och seminarier hittar du i kalendariet på startsidan.

Här nedan finns ett axplock av aktiviteter som genomfört hittills.

Kompetensutbildningar

Kortare utbildningar och kurser med olika infallsvinklar om vindkraft ges av flera anordnare. Nätverket för vindbruk arrangerar seminarier för olika målgrupper kontinuerligt. Läs mer om och hitta seminarium i vårt seminariearkiv.

Utbildningsdagar för lärare

Utbildningsdagar för lärare är en aktivitet som Centrum för vindbruk vid Högskolan på Gotland har genomfört i samarbete med Nätverket för vindbruk med målet att kompetensutveckla lärare i yrkesutbildningar inom vindkraftteknik och lärare i gymnasieskolan.

Regionala seminarier

Centrum för vindbruk vid Högskolan på Gotland har under 2011 anordnat fyra öppna kvällsseminarier och två studiebesök på Gotland samt tre öppna kvällsseminarier och två studiebesök under 2012. Dessa seminarier vände sig till allmänheten för att vidga diskussionen om vindkraft. Målet var att bidra till att höja kunskapsnivån om vindkraft samt energi- och klimatfrågor. I seminarierna togs upp aktuella och kontroversiella frågor och vindkraften sattes in i ett större sammanhang. 

Temaseminarier

Hösten 2010 genomförde Nätverket för vindbruk och Högskolan på Gotland fyra temaseminarier om vindkraft på två olika teman – Vindkraft och miljöpåverkan samt Tillståndsprocessen för vindkraft. 

Vindkraftdialogen

Under hösten 2008 och våren 2009 genomfördes de första planeringskurserna Vindkraftdialogen på sex olika platser i landet. Seminarier i serien Vindkraftdialogen II fortsatte sedan under hösten 2009, våren 2010 och hösten 2011.

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-05-28