dcsimg

Utbildningsanalyser

Noden för utbildnings-och kompetensfrågor sammanställer och publicerar årligen en rapport om utbildningsläget för vindkraft i Sverige. Rapporter finns för läsåren 2013-14, 2014-14, 2015-16 samt 2016-17 och kan laddas hem från denna sida.

I rapporterna analyseras utbildningsutbudet samt söktryck och antal studenter på yrkeshögskolor och universitet/högskolor. Även vindkraftindustrins behov av olika kompetenser berörs.

Söktrycket till utbildningar om vindkraft på högskolor och universitet har ökat stort under senare år och det finns en trend att studenterna fortsätter med påbyggnadskurser inom området. Detta märks bland annat i att antalet akademiska uppsatser och avhandlingar om vindkraft ökat under åren. Detta visar på ett stort intresse för ämnet hos studenterna och att ny vindkraftskompetens tillkommer varje år.  

Behovet av vindkrafttekniker ökar samtidigt som det blivit färre utbildningsplatser inom yrkeshögskoleutbildningen. På sikt kommer behovet att nå en mycket hög nivå då vindkraften beräknas fyrdubblas eller mer till 2040. För att motverka bristen av vindkrafttekniker arbetar nu Vindkraftsbranschen tillsammans med Nätverket för vindbruk med att få igång fler utbildningar samt attrahera fler sökande till de utbildningar som finns.

 

 Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-05-21