dcsimg

VindEL

VindEL är Energimyndighetens nya program för forskning och innovation inom vindkraft. Programmet som startar 2017, innebär att myndigheten tar ett samlat grepp kring insatser på vindkraftsområdet och kan även ses som en fortsättning de tidigare programmen Vindkraft i kallt klimat och Vindforsk IV. Tillsammans med Vindval samlas nu aktuella forskningsinsatser inom vindkraft hos Energimyndigheten.

Programmets mål är att bidra till de effektmål för vindkraftsområdet som Energimyndigheten pekar ut i sin strategi för vindkraftsområdet:

  • Vindkraften utgör en betydelsefull del av den svenska elförsörjningen.
  • Vindkraften bidrar med klimatnytta, näringslivsutveckling och stabilitet i elsystemet.
  • Driften och utbyggnaden av vindkraft sker med hänsyn tagen till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

VindEL syftar till att bidra till omställningen till ett hållbart och förnybart energisystem genom forskning om och utveckling av tekniker, system, metoder och frågeställningar relaterade till vindkraft. Programmet har tre övergripande prioriterade insatsområden vilka är:

  1. Vindkraft i svenska förhållanden
  2. Långsiktig hållbarhet
  3. Integration i elsystemet.

VindEL omfattar 133 miljoner kronor som fördelas över fem år fram till år 2021. Precis som för Energimyndighetens andra forsknings- och innovationsprogram kommer en stor del av programmedlen delas ut till projekt genom utlysningar. Den första utlysningen omfattar ca 50 miljoner kronor och har sista ansökningsdag den 20 juni 2017. Beviljade projekt kan tidigast starta i november 2017 och som längst pågå till 31 december 2021.

Den första utlysningen i VindEL

Mer om VindEL

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2017-04-18