dcsimg

Vindkraft i kallt klimat

Forsknings- och utvecklingsprogrammet Vindkraft i kallt klimat startade 2013 och pågick till och med 2016. Från 2017 går det att söka finansiering till forskningsprojekt om kallt klimat hos VindEL, som är Energimyndighetens nya program för forskningsprojekt om vindkraft, läs mer i kapitel 2.4.

I programmet Vindkraft i kallt klimat fördelade Energimyndigheten medel för forskning som rör metodutveckling för att förutsäga isbildning på vindkraftverk, isbildningens påverkan på elproduktion och teknikutveckling som motverkar isbildning. Programmet har också omfattat miljö- och säkerhetsfrågor kopplade till vindkraft i kallt klimat.

Programmets långsiktiga mål har varit att uppmuntra och förenkla en omställning av det svenska energisystemet samt att svensk forskning tar en tätposition och utvecklar särskild kunskap inom vindkraft i kallt klimat. Detta syftar i längden till att underlätta etableringen av större vindkraftsparker i norra Sverige under nästa årtionde med de utmaningar som finns med vindkraft i kallare områden.

Programmet har även syftat till att främja uppbyggnad av ändamålsenlig akademisk kompetens som ska bidra till en, för tillämpningsområdet vindkraft i kallt klimat, nödvändig kunskapsbas för fortsatta framsteg främst inom forskning och utveckling i samverkan mellan akademi och näringsliv. Syftet har även varit att främja utveckling av tekniska lösningar som svarar mot de behovsområden som försvårar och fördröjer etableringen av vindkraft i kallt klimat.

Läs mer om Vindkraft i kallt klimat

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-05-24