dcsimg

Vindforsk IV

Logga Vindforsk IV

Vindforsk IV är ett program som har pågått mellan 2013 och 2018. Det har genomförts i samverkan mellan Energimyndigheten och företag verksamma inom vindkraftsområdet genom Elforsk och har finansierats till 50 procent av industrin och 50 procent av Energimyndigheten. Från 2017 söks nya projektmedel via Energimyndighetens nya forskningsprogram VindEl. Läs mer om VindEL i kapitel 2.4.

För närvarande pågår planering för en fortsatt verksamhet för samverkan och finansiering mellan näringsliv och vindkraftsforskning. Ramarna kring det kommer förhoppningsvis att ta form under våren. Vidare pågår arbete med att ta fram prioriteringar för framtiden.

Vindforsk IV har varit strukturerat i tre verksamhetsområden: Vindresursen, projektering och etablering, Drift och underhåll, samt Vindkraft i elsystemet. Just nu bedrivs forskningsprojekt inom områden som bland annat omfattar avisning av vindkraftverk, underhåll av växellådor, frekvensreglering och syntetisk tröghet.

Pågående projekt inom Vindforsk:

Bayesianska metoder för underhåll

Dynamic rating

Genomslag I 36 kV-nätet

LoadMonitor

Forestwind

Forskningsprojekt som blev färdiga under 2017:

Minskar produktionen över tid?

Harmonics and windpower

Inertial support from Variable Speed

Avisningssystem för vindkraftverk

Rapporter från projekt inom Vindforsk finns tillgängliga via hemsidan där det även går att anmäla sig till deras nyhetsbrev.

Läs mer om Vindforsk via Energiforsk eller se filmen om Vindforsk och deras projekt

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-04-26