dcsimg

Svenskt vindkraftstekniskt centrum (SWPTC)

Svenskt vindkraftstekniskt centrum (SWPTC) bildades 2010 i syfte att förstärka kompetensen i Sverige inom vindkraftsteknik och för att möta behoven från den snabbt växande globala vindkraftsindustrin. Idag är fokus för arbetet vid SWPTC utveckling av vindkraftverkens konstruktion som optimerar kostnaden för tillverkning och underhåll. Målet med verksamheten är att bygga upp komponent- och systemkunskap som möjliggör utveckling och produktion av delsystem och kompletta vindkraftverk i Sverige.

SWPTC bistår även vindkraftsindustrin med kunskap om konstruktionsteknik samt utbildning av ingenjörer. SWPTC leds av Chalmers tekniska högskola och drivs i samarbete med Luleå tekniska universitet samt företag inom vindkraftsindustrin.  

Just nu pågår etapp 2 som har finansiering fram till och med september 2018, då de nuvarande projekten kommer att avslutas. Planering pågår för en etapp 3 som kan ta vid i oktober 2018.

Forskningen vid SWPTC är inriktad mot större vindkraftsparker i skogsmiljö, fjällnära områden och havsbaserade parker och bedrivs inom sex temagrupper som speglar konstruktion och drift av vindkraftverk. Dessa är:

 • Elkrafts- och styrsystem
 • Turbin och vindlast
 • Mekanisk kraftöverföring och systemoptimering
 • Havsbaserat
 • Underhåll och tillförlitlighet
 • Kallt klimat

Under 2016 startade följande sex nya projekt inom SWPTC:

 • Vindkraftverk med svåra driftsförhållanden,
 • Vindkraft i skog – påverkan av skogsgläntor,
 • Modellering av drivlinedynamik utifrån data från övervakningssystem,
 • Analys av flytande vindkraftsparker,
 • Optimalt underhåll av vindkraftverk och
 • Ökad tillgänglighet på avisningsutrustning på blad till vindkraftverk.

I två av projekten tas bland annat upp livtidsberäkningar på komponenter och vindkraftverk som helhet.

SWPTC via Chalmers

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2017-04-18