dcsimg

Svenskt vindkraftstekniskt centrum (SWPTC)

Svenskt vindkraftstekniskt centrum (SWPTC) bistår vindkraftsindustrin med kunskap om konstruktionsfrågor samt utbildning av ingenjörer. SWPTC leds av Chalmers tekniska högskola. Verksamheten drivs i samarbete med Luleå tekniska universitet samt företag inom vindkraftsindustrin.

SWPTC bildades 2010 i syfte att förstärka kompetensen i Sverige inom vindkraftsteknik, i ett läge där den internationella marknaden för vindkraftsteknik var i kraftig expansion. Idag är fokus för arbetet vid SWPTC en utveckling av vindkraftverkens konstruktion som optimerar kostnaden för tillverkning och underhåll. Målet med verksamheten är att bygga upp komponent- och systemkunskap som möjliggör utveckling och produktion av delsystem och kompletta vindkraftverk i Sverige.

Forskningen vid SWPTC är inriktad mot större vindkraftsparker i skogsmiljö, fjällnära områden och havsbaserade parker. Arbetet sker i olika temagrupper; elkrafts- och styrsystem, turbin- och vindlast, mekaniska system och strukturer, havsbaserad vindkraft, underhåll och tillförlitlighet samt kallt klimat.

Dagens vindkraftverk, där ett enda rotorblad kan ha en längd av nära 60 meter och väga 18 ton medför allt högre krav på hållfasthet, teknikval och anpassning till elnätet. Exempel på angelägna utvecklingsområden som föranletts av denna utveckling och som innefattas i forskningen vid SWPTC är sökandet efter nya material som kan minska vikten hos bland annat rotorblad. Hit hör exempelvis studier av ligninbaserad komposit. Nya materialval och allt större vindkraftverk innebär samtidigt ett ökat behov av förbättrade analysmetoder och sensorer för att optimera underhållsbehovet. Detta gäller inte minst i områden där sträng kyla kan innebära stora påfrestningar på komponenter i vindkraftverk.

www.chalmers.se/ee/swptc-sv

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2016-11-18