dcsimg

Forskning och innovation för framtidens elnät – SamspEL

Det svenska elsystemet står inför en period av genomgående och större förändringar, både på produktions- och användarsidan. 2016 startade Energimyndigheten programmet SamspEL för att stödja forskning, utveckling och innovation inom elnätsområdet och ska bidra till utvecklingen av ett helt förnybart elsystem – det sociotekniska systemet, dess aktörer och spelregler – och samspelet inom systemet. Programmet ska bidra till utvecklingen av ett elsystem som är flexibelt, resurseffektivt och robust. Inom programmet har det finansierats flera projekt som är relevanta för vindkraftsområdet.

Läs mer om Forskningsprogrammet SamspEL

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-04-26