dcsimg

Forskningsprogram och forskningscentra

Forskning om vindkraft sker idag vid ett flertal universitet i Sverige. Forskningen omfattar teknikutveckling, driftsoptimering och miljöpåverkan vid anläggning och drift av vindkraftverk både på land och till havs. Publicerade avhandlingar, artiklar och rapporter finner du i vår forskningssammanställning Ny och pågående vindkraftsforskning i Sverige som du kan ladda hem härifrån.

Här intill beskrivs verksamheten under 2016 vid de större forskningsprogrammen och forskningscentra som finns i Sverige.

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2017-04-18