dcsimg

Ny och pågående vindkraftsforskning i Sverige

Noden för utbildnings- och kompetensfrågor i Nätverket för vindbruk, Uppsala universitet Campus Gotland, har gjort en ny sammanställning av vindkraftsforskning i Sverige, nu för året 2017. Den är en uppföljning av de tidigare publicerade rapporterna Ny och pågående vindkraftsforskning i Sverige åren 2011-2016.

I rapporterna sammanställs forskning, akademiska avhandlingar, rapporter, artiklar och uppsatser som behandlar vindkraft och som publicerats under aktuellt år.  Där finns också information om lärosäten, forskningscentra och forskningsprogram som bedriver forskning om vindkraft i Sverige.

Ladda gärna hem rapporterna som finns på både svenska och engelska.

Skribent: Noden för utbildnings- och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-05-22