dcsimg

Vindkraftskurs.se

En ny nätbaserad utbildning om vindkraft ska göra det lättare för kommuner och länsstyrelser att planera för ny vindkraft.

Vindkraftskurs.se ger en första grund för den som behöver förstå både vindkraftens fysiska förutsättningar, dess påverkan på människor, djur och natur liksom de politiska mål som ligger bakom dagens vindkraftsutbyggnad runt om i landet.

Den nya utbildningen Vindkraftskurs.se har tagits fram av Uppsala universitet Campus Gotland med stöd av Energimyndigheten genom Nätverket för vindbruk. Campus Gotland har lång erfarenhet på området och fungerar också som nod inom Nätverket för vindbruk med ansvar för utbildnings- och kompetensfrågor. Målgruppen för den nya utbildningen är handläggare av vindkraftsärenden i kommuner och länsstyrelser, men den kommer att finnas öppet tillgänglig för alla intresserade.

www.vindkraftskurs.se

Moduler vindkraftskurs.se


Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-05-24