dcsimg

Vindkraftskurs.se

Den nätbaserade utbildningen Vindkraftskurs.se gör det lättare för kommuner och länsstyrelser att planera för ny vindkraft. Målgruppen är främst handläggare av vindkraftsärenden i kommuner och länsstyrelser men den är också öppen för alla som vill lära mer om vindkraft.

Kursen ger en första grund för förståelse av vindkraftens fysiska förutsättningar, dess påverkan på människor, djur och natur liksom de politiska mål som ligger bakom dagens vindkraftsutbyggnad runt om i landet.

Kursen har tagits fram och vidareutvecklats av Uppsala universitet Campus Gotland med stöd av Energimyndigheten genom Nätverket för vindbruk. Campus Gotland har lång erfarenhet på området och fungerar också som nod inom Nätverket för vindbruk med ansvar för utbildnings- och kompetensfrågor.

www.vindkraftskurs.se

Moduler vindkraftskurs.se


Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-11-01