dcsimg

Högskoleutbildning

Kurser om vindkraft och utbildningar där vindkraft ingår erbjuds vid flera lärosäten i Sverige. Antingen kan du läsa fristående kurser eller söka till ett helt utbildningsprogram, ofta en ingenjörsutbildning med inriktning vindkraft.

Kurser om vindkraft finns under flera olika ämnesområden där de flesta är teknikinriktade. Ett internationellt ettårigt tvärvetenskapligt masterprogram "Wind Power Project Management" ges vid Uppsala universitet Campus Gotland.

studera.nu kan du jämföra olika utbildningar.

Från och med eftermiddagen den 15 mars 2017 kan du anmäla dig till kurser och program som börjar hösten 2017, sista anmälningsdag är den 18 april. Sök via antagning.se

Här nedan har vi listat de fristående kurser och utbildningsprogram om vindkraft som finns idag på högskolor och universitet i Sverige. Klicka på länkarna för mer information.

Fristående kurser i vindkraft höstterminen 2017

Flera universitet och högskolor erbjuder fristående kurser i vindkraft (7,5 - 15 hp). De flesta går att läsa på distans. En del är på grundnivå och andra kräver särskilda studier sen tidigare.

Uppsala universitet Campus Gotland
Campus Gotland erbjuder ett flertal fristående distanskurser om vindkraft. Kurserna ges både på engelska och svenska och de kan studeras separata eller kombinerade till ett huvudområde omfattande 90,0 hp i en kandidatexamen i Vindkraftprojektering. Här finns mer info om kandidatspåret.

Kurser på grundnivå höstterminen 2017
- Vindkraft - grundkurs
7,5 hp
- Vindkraft - planering 7,5 hp
- Vindkraft - projektering 7,5 hp
- Vindkraft - projektplanering och ekonomi 7,5 hp
- Vindkraft - teknik 7,5 hp
- Vindkraft - kandidatuppsats i energiteknik 15 hp

Högskolan i Halmstad
- Vindkraft  7,5 hp

Umeå universitet
- Vindkraftteknik 7,5 hp 

Utbildningsprogram i vindkraft

Landets enda ettåriga magisterprogram om vindkraft ges på Campus Gotland. Kurserna är även sökbara som enstaka kurser på avancerad nivå.

Uppsala universitet Campus Gotland
- Magisterprogram i vindkraftprojektering 60 hp 

Utbildningsprogram med vindkraft

I flera ingenjörsutbildningar ingår block om vindkraft där man kan göra egna arbeten inom området eller läsa enstaka kurser. På en del universitet/högskolor kan man även läsa exempelvis energiteknik som poängmässigt motsvarar ingenjörsprogram, t ex på Chalmers, KTH och i Lund, och rikta utbildningen mot vindkraft.

Chalmers Tekniska Högskola
- Master Programme in Electric Power Engineering 120 hp

Kungl. Tekniska Högskola
- Civilingenjörsutbildning i elektroteknik 300 hp

Högskolan Väst
- Elektroingenjör, Elkraft, Co-op 180 hp

Luleå Tekniska universitet
- Civilingenjör Hållbar energiteknik 300 hp

- Högskoleingenjör energiteknik 180 hp
- Högskoleingenjör elkraftteknik 180 hp

Karlstad universitetet
- Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik 180 hp

Mälardalens Högskola
- Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik 180 hp
- Masterprogram i hållbara energisystem 120 hp -Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik 300 hp

Umeå universitet
- Högskoleingenjörsprogrammet i elkraftteknik 180 hp
- Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik 180 hp -Civilingenjörsprogrammet i Energiteknik 300 hp  

Högskolan i Halmstad
- Energiingenjör - förnybar energi 180 hp

- Magisterprogram i energiteknik - förnybar energi 60 hp

Uppsala universitet 
- Civilingenjörsprogrammet i energisystem 300 hp

Uppsala universitet Campus Gotland
- Magisterprogram i vindkraftprojektering 60 hp

Utbildningar och kurser inom förnybar energi

Många högskolor och universitet ger kurser och program om förnybar energi där vindkraft kan ingå som en del i utbildningen. Det är finns ett omfattande utbud av sådana utbildningar ocn många högskolor/universitet har en egen inriktning på området.

För att hitta kurser som ger en bredare utbildning inom förnybar energi kan du själv söka vidare på Studeras webbplats. Sökord kan t ex vara: vindkraft, förnybar energi, energiteknik, miljö, hållbar energi.

1.      Introduktion till vindkraft

Skribent: Noden för utbildnings - och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2017-03-02