dcsimg

Intervju med lärare/koordinator

Börje Johansson: Koordinator och höghöjdsinstruktör vid KY-vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund.

1.Vad arbetar du med?

- Jag arbetar sedan ca 5 år som koordinator och samordnar kontakten mellan branschföretagen och skolan och har ansvaret för studenternas LIA(Lärande i arbetet).

LIA-ansvaret innebär ett nära samarbete med företagen där studenterna genomför de olika arbetsmomenten som ingår i LIA-kurserna i utbildningen.

Jag samordnar all utåtriktad verksamhet för studenterna. Det kan vara studiebesök, studieresor eller andra utbildningsinslag som genomförs utanför skolan. Många besökare och branschföretag kommer till Strömsund och skolan och här finns jag med och informerar om utbildningen.

Jag arbetar också med marknadsföring av utbildningen på olika sätt bl a genom hemsidan, broschyrer och utbildningsmässor. Förutom detta så har jag utbildningsansvaret för studenternas höghöjdsutbildning.

2. Vilken är din utbildnings- och arbetsbakgrund?

- Jag har tidigare arbetat många år som lärare vid gymnasiet och grundskolan. Läsåret 2006-07 gick jag en ettårig påbyggnadsutbildning med inriktning mot arbete med drift, service och underhåll vid vindkraftverk. Direkt därefter fick jag arbete hos Scanwind i Norge. Kort därefter fick jag även erbjudande om den tjänst jag nu har som koordinator här vid utbildningen, vilken jag valde eftersom detta är närmare min hemort. Jag har också utbildning som instruktör för höghöjdsarbete.

3. Hur kom du på tanken att gå en påbyggnadsutbildning till vindkrafttekniker i Strömsund?

- Ny intressant teknik för min del, samt att jag känner att jag ville jobba med och för en bransch där vi ser ett starkt miljöansvar.

4. Hade du kontakt med vindkraftföretag under utbildningstiden?

- Ja, dels i samband med praktikveckorna, men även vid några intressanta studiebesök.

5. Hur snabbt efter utbildningen fick du arbete?

- Direkt.

6. Vad uppskattar du mest i ditt arbete idag?

- Trevliga studenter och arbetskamrater, och en intressant och expanderande bransch.

Kontakta mig gärna vid frågor:

Börje Johansson
Koordinator KY-vindkraft
Hjalmar Strömerskolan Strömsund
tel: 0670-16777
mobil: 070-3466358
e-post: borje.a.johansson@zonline.se