dcsimg

Utbildning - drivs av noden för utbildnings- och kompetensfrågor


Staty utanför Högskolan på Gotland. Foto: Ola Eriksson

Arbetsmarknaden inom vindsektorn växer i takt med vindkraftens expansion. Utökade jobbmöjligheter dyker upp för yrkesgrupper som tekniker, ingenjörer,  samhällsplanerarenerare, biologer och jurister. Samtidigt ökar kraven på att det finns utbildningar som matchar behoven. Den frågan är ständigt aktuell för Högskolan på Gotland, som driver noden för utbildnings- och kompetensfrågor.

Varje år inventerar noden landets alla vindkraftsutbildningar och tar fram en sammanställning som presenteras här. Under dessa sidor finns också den översikt över aktuell forskning på vindkraftsområdet som noden arbetar med. Allt för att sprida kunskap och bidra till att medvetenheten om utbildnings- och kompetensfrågor ökar hos relevanta aktörer.

Noden leder också en av årets stora satsningar från Nätverkets sida som handlar om att ta fram en nätbaserad utbildning för vindkraftshandläggare. Noden arrangerar också fortbildning för yrkeshögskolelärare och gymnasielärare på vindkraftsområdet samt bygger nätverk med andra lärosäten.

Mer om nodens projekt och verksamhet finns att läsa under Aktiviteter. Följ också nodens arrangemang i kalendariet.

Skribent: Noden för utbildnings- och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2013-07-05