dcsimg

Utbildning - drivs av noden för utbildnings- och kompetensfrågor


Staty utanför Uppsala universitet Campus Gotland.
Foto: Ola Eriksson

Arbetsmarknaden inom vindsektorn växer i takt med vindkraftens expansion. Nya jobbmöjligheter dyker upp för yrkesgrupper som tekniker, ingenjörer, samhällsplanerare, biologer och jurister. Samtidigt ökar kraven på att det finns utbildningar som matchar behoven. Denna fråga är ständigt aktuell för Vindenergigruppen på Campus Gotland, Uppsala universitet, som driver noden för utbildning och kompetensfrågor sedan nätverkets start 2008.

Målet för noduppdraget är att relevanta målgrupper ska få god tillgång till saklig och trovärdig kunskap och utbildning om vindkraft. Detta bidrar till att höja kunskapsnivån om vindkraft vilket i sin tur bidrar till en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft som baseras på god kompetens, fakta och aktuell kunskap.

I noduppdraget ingår bland annat att löpande arbeta med informations- och utbildningsinsatser, att kommunicera aktuell forskning och att producera nyheter och faktasammanställningar som är relevanta för nätverkets målgrupper.

Här till vänster kan du läsa mer om du nodens sammanställningar, årliga rapporter och analyser samt nodens övriga publiceringar.

Mer om nodens projekt och verksamhet finns att läsa under Aktiviteter. Följ också nodens arrangemang i kalendariet.

  • Övriga utbildningar

    Nätverket för vindbruk bedriver en omfattande verksamhet för kunskapsspridning och kompetensutveckling av nyckelpersoner inom vindkraftsområdet. Detta görs bland annat genom seminarier och utbildningsdagar. Målgrupperna kan vara handläggare,...
  • Vindkraft i kallt klimat

    Forsknings- och utvecklingsprogrammet Vindkraft i kallt klimat startade 2013 och pågick till och med 2016. Från 2017 går det att söka finansiering till forskningsprojekt om kallt klimat hos VindEL, som är Energimyndighetens nya program för...
  • Högskolor och universitet

    Utbildning om vindkraft erbjuds vid flera lärosäten i Sverige. Du kan antingen läsa fristående kurser eller söka till ett utbildningsprogram med inriktning vindkraft. Fristående kurser om vindkraft finns under olika ämnesområden där de flesta...

Skribent: Noden för utbildnings- och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-01-25