dcsimg

Vinden blåser nytt liv i världens arbetsmarknad

Vindkraft beräknas stå för 30 % av världens energiproduktion år 2020 samtidigt som 500 000 arbetstillfällen skapats.

Förra året installerades 20 nya vindkraftverk varje dag i Europa, vilket i sin tur skapade 160 000 nya jobb. Vindkraften minskade förra året utsläppen med växthusgaser inom EU med 108 miljoner ton. Totalt i världen ökade vindkraften med 28,8 %. Det här enligt en studie genomförd av EWEA, European Wind Energy Association, Bryssel.

Enligt studien ger varje vindkraftspark 15 årsarbeten per installerad MW. Varje installerad MW vindkraft beräknas också ge 0.4 årsarbeten med drift, underhåll och kringservice. EWEA är övertygade om att en fortsatt massiv utbyggnad av vindkraft ger både bättre miljö, mindre sårbarhet inom energisektorn samt många nya arbetstillfällen inom EU.