dcsimg

Utbildningsläget för vindkraftsutbildning i Sverige läsåret 2015-16

En ny rapport om utbildningsläget för vindkraft i Sverige har nu publicerats för läsåret 2015-16. Det är det tredje året som Noden för utbildnings- och kompetensfrågor gjort denna sammanställning.  

I rapporten analyseras utbildningsutbudet samt söktryck och antal studenter på yrkeshögskolor och universitet/högskolor. Även vindkraftindustrins behov av olika kompetenser studeras. I rapporten konstateras att både specialiserade och integrerade kompetenser behövs på olika nivåer.

Behovet av vindkrafttekniker kommer att fortsätta ligga på en relativt hög nivå för att på sikt öka mycket. Från våren 2017 kommer högst 45 vindkrafttekniker att utexamineras vilket endast täcker halva behovet. Detta kommer troligtvis att leda till en brist på vindkrafttekniker de närmaste åren.

Vindkraftsindustrin efterfrågar personal med rätt kompetens och erfarenhet och efterlyser mer samarbete mellan akademi och industri.

Ansökningarna till utbildningar om vindkraft har ökat under senare år. Antalet akademiska uppsatser och avhandlingar om vindkraft vid svenska universitet och högskolar var under 2015 nästan 60, vilket visar på ett stort intresse för dessa frågor hos studenterna. Detta år publicerades rekordmånga doktorsavhandlingar – elva stycken.

 

Här kan du ladda ner rapporten:

Utbildningsläget för vindkraftsutbildning i Sverige läsåret 2015-16

Rapporterna för tidigare år:

Utbildningsläget för vindkraftsutbildning i Sverige läsåret 2014-15

Utbildningsläget för vindkraftsutbildning i Sverige läsåret 2013-14

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2016-12-19