dcsimg

Stort intresse för kommunträff i Dalarna

Kommunträffarna som Nätverket för vindbruk arrangerar i samarbete med kunskapsprogrammet Vindval fortsätter att locka folk.

Under sista veckan i januari hade turen kommit till Dalarna. Över 70 personer från länet och dess olika kommunerna samlades då för ett seminarium om vindkraftens miljöpåverkan. Programmet behandlade bland annat Vindvals olika syntesrapporter om fåglar och fladdermöss, landskap, förankringsprocessen och människors intressen. Men mest uppmärksammat blev Energimyndighetens medverkan som rörde arbetet kring revideringen av riksintresse för vindbruk. SVT Gävledala var på plats för en intervju med Energimyndighetens handläggare Matilda Schön, en av dem som lett projektet från myndighetens sida.

Se inslaget från SVT Gävledala

Dala-demokraten var också på plats, se artikeln

Läs mer om vindvals syntesrapporter, intervjuer med vindvals forskare (se filmerna under respektive område) Naturvårdsverkets webb