dcsimg

Stort intresse för Akademiforum för vindkraft

Den första träffen för lärare i högre utbildningar inom vindkraft ägde rum på Geocentrum i Uppsala den 24 februari 2015. Seminariedagen samlade ett trettiotal lärare, forskare och doktorander från olika lärosäten i landet.

Den andra träffen som skulle vara i Visby den 23-24 april, har blivit uppskjuten till oktober 2015.

Syftet med träffarna är att skapa en arena för utbildare inom vindkraft på högskolor och universitet för gemensamma frågor och samarbeten.

Träffarna anordnas av Noden för utbildnings- och kompetensfrågor som är en del inom Vindenergigruppen på Uppsala Universitet Campus Gotland.

Här nedan kan du ta del av dagens presentationer.

Presentation av Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. Energiomställning utifrån klimathotet.
Cecilia Johansson, meteorolog och utbildningsprefekt vid Uppsala universitet

Presentation av Akademiforum, Nätverket för vindbruk och Vindenergi på Campus Gotland.
Liselotte Aldén och Marita Engberg Ekman

Vindkraftens nuläge och framtid i Sverige samt internationella utblickar.
Matthias Rapp, ordf. Swedish Wind Power Technology Centre, tidigare Svensk Vindenergi

Analys av utbildningsläget - vad finns och vad efterfrågas?
Liselotte Aldén, Uppsala universitet Campus Gotland 

Utblick i Europa på vindkraftsutbildning.
Ola Carlsson, bitr. professor, Chalmers tekniska högskola

Aktuella forskningsområden
Sven-Erik Thor, StandUp for Wind
Mattias Rapp, SWPTC
Åsa Elmqvist, Vindval och Vindforsk

Sveriges energiförsörjning – tendenser i energipolitiken och myndigheternas arbete. 
Lars Andersson, Energimyndigheten

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2015-03-30