dcsimg

Stort intresse av en fortsättning av Vindkraftdialogen

Vid en enkätundersökning gjord av Högskolan på Gotland efter den sista Vindkraftdialogen i Ludvika i februari i år var intresset stort för en fortsättning på seminarieserien, en etapp två. Hela 86 % var intresserade av en fortsatt dialog och därmed en ytterligare fördjupning av specifika områden inom vindkraft och planering av vindkraft.

Intressanta ämnesområden som nämndes i enkäten är naturvårdshänsyn, fördjupning i praktiska exempel, fokusering på handläggarnivå för planering och prövning av vindkraftsprojekt, både inom länsstyrelse och kommun. Önskemål fanns också om att fördjupa sig i Plan- och bygglagen samt Miljöbalken.