dcsimg

Skåne kraftsamlar kring vindkraftsfrågor

I vår drar Skånes vindkraftsakademi igång en ny seminarieserie om vindkraft och dess förutsättningar i den egna regionen.

Vid träffarna kommer vindkraftens roll i det svenska energisystemet i dag och i framtiden att diskuteras, liksom framtida möjligheter och vägval för de skånska kommunerna. Syftet med satsningen är att öka både kunskap och intresse för vindkraft hos de skånska kommunerna, och att erbjuda tillfälle för både tjänstemän, politiker och intresseorganisationer från Skåne att mötas och diskutera regionens planering för ny vindkraft.

Seminarierna genomförs med stöd från Nätverket för vindbruk. Skånes vindkraftsakademi är regionalt forum som samlar vindkraftsintressenter i Skåne. I föreningen finns medlemmar från både kommun, universitet och näringslivet.