dcsimg

Seminarieserie sätter vindkraftens lokala nytta i fokus

Ny vindkraft kan få stor betydelse för en bygds lokala och ekonomiska utveckling.

Med rätt förutsättningar kan både fler arbetstillfällen och nya företag följa i vindkraftens spår. Detta är också temat för den seminarieserie som Hela Sverige ska Leva arrangerar på sex olika platser runt om i landet under våren. Enligt organisationen är vindkraften också en källa till inspiration för att ställa om samhället till en hållbar utveckling. Mötena ska ta upp frågor som rör dialog, acceptans, tillväxt, ägande och ekonomi och möjligheterna i en energiomställning.

Första träffen sker i Östergötland i mars. Seminarierna genomförs med stöd från Nätverket för vindbruk.