dcsimg

Sammanställning - underleverantörer till vindkraftindustrin

En sammanställning av underleverantörer till den internationella vindkraftindustrin är nu klar. Syftet är att med denna information underlätta kundsökanden för potentiella underleverantörer i Sverige, samt att illustrera levande exempel på de kompetenser som kan omvandlas till affärer.

Avsikten är att denna sammanställningen kontinuerligt uppdateras med vår ökade kunskap om branschen. Läsarnas bidrag är naturligtvis också välkomna.

Tidigare uppdateringar i denna flik:

2009-11-25

En mindre men märkvärdig uppdatering har gjorts idag. Turbinleverantörer under Svenska aktörer i vänstermenyn har fått två nya namn - Vertical Wind AB och Mattsson Wind.

Vertical Wind kommer tillverka stora vertikalaxlade vindkraftverk i 200 kW-klassen, medan Mattsson Wind har blivit licencerad av tyska Vensys att tillverka horisontalaxlade vindkraftverk i storleksordning mellan 1,5 och 2,5 MW.

2009-10-08

En större uppdatering har nu genomförts i fliken "Affärsutveckling" under senaste tiden. Följande nyheter har lagts till i menyn till vänter:

Befintliga aktörer:
Aktörer i fler kategorier och i större antal har nu identifierats och listats ut, inkl. befintliga svenska aktörer inom småskalig vindkraft.

Affärsmöjligheter:
Affärsområden inom vindkraftsbranschen har analyserats. Rapporten "Tillväxtpotential inom sektorn förnybar energi" med en särskilt avsnitt om vindkraften i Sverige är nu tillgänglig.

"Wind Power & Industry":
Det populära genomförda industri-arrangemanget "Wind Power & Industry 2009" har nu fått en egen sida, där alla presentationer, seminarier och även utvärderingen finns tillgängliga för nedladdning.