dcsimg

SWID växer och lockar allt fler nya besökare

Nya affärskontakter inom vindkraftindustrin hittar man på webben, fråga bara någon av de drygt 3100 personer som besökt Swedish Wind Industry Database under det förra halvåret.

Nu när SWID nu gör en avstämning av förra halvåret kan man snabbt se att intresset för portalen har varit stort och jämnt under hela förra Q3 och Q4. I snitt 35-50 personer per dag går in på webben, varav cirka 75 % är nya besökare. En annan positiv spaning är att de genomsnittliga besöken är realtivt långa - i snitt 2 minuter och 43 sekunder. Att besöken görs i huvudsak på vardagar under kontorstid förstärker bilden av att SWID´s databas används professionellt - att det är ett verktyg för företagare i vindkraftbranschen.

Den genomsnittlige besökaren tittar på 4,42 sidor och den nationella härkomsten är övervägande från Sverige, 75.81 % närmare bestämt. Andra nationaliteter som besöker SWID är grannländerna Tyskland, Danmark, Storbritannien (cirka 3 % vardera), Norge och Finland (1,5 % var). Men även USA (5´a), Kina (9´a) och Indien (8´a) är länder som tar sig in på topplistan.

- Detta är ett resultat av att vi under året tog fram en engelsk version av databasen samt lanserade SWID på internationella arenor, säger Åsa Westrin och Henrik Aleryd från SWID och hänvisar bland annat till Husum Vind i september i fjol, där de besökte och pratade med samtliga turbinleverantörer och systemleverantörer.

Varifrån kommer besökarna i landet? Dominerar gör Stockholms län med 33 %, följt av Västra Götaland (20 %), Skåne (7 %), Kalmar (6 %) och Gävleborgs län(3 %). Siffror som dessa stärker SWID att jobba vidare med sin idé – att vara Portalen för nya, fler och bättre affärer inom vindbranschen.

- Vill vill se många fler företag i databasen. Det borde vara hjälp till självhjälp för hela branschen att synas här. Då kan vi visa på och beskriva den bredd och storlek av svensk industri som faktiskt drar nytta av vindkraften. Så registrera er nu både ni företag som redan arbetar inom vind såväl ni som skulle kunna!