dcsimg

Re-powering på Näsudden! Nu byts till andra generationens vindkraftverk i Näs socken

I förra veckan påbörjades ett generationsskifte i vindkraftsområdet Näsudden på Gotland. Tjugo av den första generationens vindkraftverk ersätts nu av sex nya, större och kraftigare verk som kommer att producera fem gånger så mycket energi som de gamla.

Näsudden ligger på sydvästra Gotlands kust och är det vindkraftstätaste området i Sverige med över 80 vindkraftverk på land och fem till havs. Det är också en av de äldsta vindkraftsparkerna i Sverige. Redan i slutet av sjuttiotalet börjades byggandet av den första prototypen till ett vindkraftverk - Näsudden I - för att öka kunskapen om vindkraft. Sedan har utbyggnaden skett successivt. I området finns idag många olika typer av vindkraftverk i varierande storlekar och med olika kapacitet . Olika ägarformer är också representerade, här finns kooperativ, stora och mindre energibolag samt privata ägare.

Detta blir det första generationsskiftet i större skala ute på Näs. Två av verken ägs av Eon och de övriga ägs gemensamt av privata gotlänningar. De nya verken kommer att stå på rad ”linjeetablering” för att störa mindre i landskapet.

De gamla verken som nu håller på att monteras ner, är alla sålda. Förutom ett som stannar på Gotland, har tre sålts till Baltikum, två till Polen och de övriga till företag och gårdar på fastlandet.

Generationsskiftet innebär att markägare och boende i Näs kan se fram emot ersättningspengar. Varje verk beräknas generera fyra miljoner kronor varje år och årligen kommer 4,2 procent av vad verken producerar betalas ut. Av detta går fyra procent till mark- och husägarna och 0,2 procent till en gemensam pott som ska gynna alla som bor i Näs. Troligen kommer dessa gemensamma pengar att användas som bidrag till ungdomar som vill starta eget i Näs.

Det planeras även för en etapp två i generationsbytet på Näs. Då är det tänkt att 39 gamla verk ska monteras ner och ersättas med 22 nya. Men innan dess återstår miljötillstånd, bygglov, eventuella överklagningar och förhandlingar med markägare och Geab, det regionala energi- och nätföretaget.

Läs mer om hur boende i Näs ser på vindkraft i sammanfattningen av fallstudien ”Vindkraftens miljöpåverkan” som utgavs av Högskolan på Gotland 2005. Hela studien finns på CVIs hemsida.