dcsimg

Propositionen "En sammanhållen Energi- och klimatpolitik"

Regeringen har överlämnat propositionerna om En sammanhållen Energi- och klimatpolitik till riksdagen. I den föreslås bl a en nationell planeringsram för vindkraft till 30 TWh år 2020. Ladda ner propositionen om energi 2008/09:163.