dcsimg

Planer för nya utbildningar inom vindkraftteknik

Flera kommuner och skolor i landet planerar för nya utbildningar i vindkraftteknik som leder till yrken inom drift- och underhållsservice. Detta har framkommit i en förstudie om utveckling av kurser i vindkraftteknik för gymnasieskola och eftergymnasiala utbildningar som Högskolan på Gotland genomfört under våren 2009 som ett projekt inom Nätverket för vindbruk.

Studien har utförts i flera regioner i landet där det planeras för stora satsningar på vindkraft och där man räknar med ett ökat behov av utbildad arbetskraft på flera olika nivåer.

Enligt förstudien kan yrkesutbildning till drift- och servicetekniker ske i olika skolformer, inom gymnasieskola, den eftergymnasiala KY-utbildningen och nya yrkeshögskolan samt den mer kompletterande yrkesutbildningen Yrkesvux. Studien visar på vikten av en genomtänkt syn på utbildningen från basutbildning till mer avancerad kunskap och att det ska finnas en god samverkan mellan utbildningar på olika nivåer och skolformer.

I förstudien har kartlagts intressenter och inriktningar och det har tydligt framkommit att samverkan med tillverkare, lokala och regionala entreprenörer och projektörer samt högskolor är en förutsättning för utbildningens kvalitet. Lärarna behöver få en grundläggande och bred kompetensutveckling i vindkraftsfrågor som lämpligen utförs inom högskolan. Det finns även behov av att samla ihop de kommande utbildningarna i någon form av ett nationellt nätverk, kanske i form av konferenser och/eller seminarium för lärarna.