dcsimg

Ökad sysselsättning i vindkraftbranschen

Antalet årsarbetare förväntas öka med minst 70% under de närmaste åren i Sverige. 148 företag med koppling till vindkraft planerar öka sin sysselsättning från 879 årsarbetare till minst 1500 årsarbetare. Undersökningen är gjord av Nod Strömsund/Vindkraftcentrum Strömsund.

Bakgrund: En enkätundersökning om vindkraftbranschens arbetskraftbehov 2009-2012 genomförs av Vindkraftcentrum Strömsund.

En fallstudie av Havsnäs vindpark genomförs av Vindkraftcentrum Strömsund t o m sommaren 2010. Resultatet presenteras under hösten 2010.