dcsimg

Efterfrågan på vindkrafttekniker och universitetsutbildade inom vindkraft

I en ny undersökning, utförd av den multinationella konsultbyrån Garrad Hassan, beräknas det år 2030 vara brist på 18 000 vindkraftutbildade personer i Europa, varav 10 000 inom drift- och underhållssektorn. Om denna undersökning och den allmänt erkända bristen på vindkraftutbildad arbetskraft i Europa kan man läsa i en artikel i Windpower Monthly (april 2013).

För att möta dessa behov framhäver både European Wind Energy Association (EWEA) och branschorganisationen Renewable UK (tidigare Brittish Wind Energy Association) betydelsen av att skapa lämpliga utbildningar och praktik- och lärlingsplatser. Inom drift och underhåll identifierar rapporten ett utökat behov av vindkrafttekniker som klarar av att underhålla dagens mer högteknologiska vindkraftverk. Numera accepteras inga långa stilleståndstider för vindkraftverk vilket medför att det förebyggande underhållet också ökar.

I Sverige har yrkeshögskolemyndigheten minskat utbildningsplatserna för vindkrafttekniker. I sin bedömning utgår myndigheten från det behov som finns lokalt när tillstånd ges för vindkraftteknikerprogram. De bedömer även att utbyggnadstakten i Sverige kommer att minska. Att utbildade vindkrafttekniker och andra yrkesgrupper inom vindkraft har hela Sverige och ofta även Europa som sin arbetsplats har inte vägts in.

På universitetsnivå i Sverige finns utbildningar i vindkraft inom flera olika ämnesområden där de flesta är teknikinriktade. Antingen kan man läsa fristående kurser eller söka till ett helt utbildningsprogram, ofta en ingenjörsutbildning, där vindkraft ingår som en del. Uppsala universitet Campus Gotland har det största utbudet med möjlighet till kandidat- och magisterexamen.

I Europa finns Erasmus Mundus Wind-Energy Masters där Danmarks tekniska universitet, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim, Tekniska universitet Delft i Holland samt Oldenburgs universitet samarbetar för att utbilda ingenjörer med olika vindkraftsinriktningar.

Läs mer om rapporten här. På nätverkets webbplats kan du läsa om vindkraftutbildningarna i Sverige.

Skribent: Marita Engberg Ekman
Senast ändrad: 2013-05-17