dcsimg

Nytt forskningsprojekt inom vindkraft

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), institutionen för mekanik, har fått finansiering för ett nordiskt konsortium med titeln: Optimering och styrning av stora vindkraftsparker med avseende på vakinteraktion. Konsortiet består av KTH, Högskolan på Gotland (HGO), Danmarks Tekniska Universitet (DTU) samt ett antal industripartners i Sverige, Norge samt Danmark. Projektet handlar om vakar som bildas bakom vindkraftverk och hur dessa påverkar andra vindkraftverk i en vindkraftspark. Detta ämne är aktuellt med tanke på att vakinteraktion blir allt viktigare att beakta när man bygger framtidens stora vindkraftparker.

Projektet startar 2009 och är finansierat i tre år framåt. Fyra nya doktorander kommer att anställas, två på KTH och en vardera på HGO och DTU. Projektet är till stor del en uppföljning av Stefan Ivanells (HGO/KTH) doktorsavhandling. Projektledare är Prof. Dan Henningson, KTH. Totalt sett kommer projektet omfatta ca 10 forskare samt fyra doktorander. Den svenska delen av projektet finansieras av Energimyndigheten samt forskningsprogrammet VindForsk.