dcsimg

Nya regler för prövning av vindkraft

Sedan den 1 augusti 2009 gäller nya regler för prövning av vindkraft. Ändringarna innebär bland annat att kravet på bygglov försvinner för tillståndspliktiga anläggningar och att detaljplan endast kan krävas i de fall där vindkraftverk ska uppföras inom områden där det råder stor efterfrågan på mark för byggnader och andra anläggningar.