dcsimg

Ny väderradar öppnar för mer vindkraft på Gotland

Genom att bygga en kompletterande väderradar kan många intressekonflikter kring vindkraftsutbyggnaden på Gotland lösas.

Det visar utredningen "Fördjupad studie väderradar Gotland" som länsstyrelsen och Region Gotland genomfört med stöd från Nätverket för vindbruk.

Resultaten i rapporten pekar på att närmare 95 procent av alla konflikter kring väderradar och ny vindkraft som finns på ön skulle gå att lösa med en kompletteringsradar. Bästa placeringen för den nya väderradarn är på Fårö enligt utredningen som genomförts tillsammans med Swerad, Försvarsmakten och SMHI.