dcsimg

Ny tvärvetenskaplig magisterutbildning i vindkraft startar hösten 2010

Höstterminen 2010 startar en ny utbildning i vindkraft som fokuserar på vindkraftprojektering och planering och som leder till magisterexamen. Detta är ett helt nytt och unikt koncept som har tagits fram för att möta de behov som finns av kvalificerade vindkraftsprojektörer och planerare både nationellt och internationellt.

"Wind Power Project Management" har en mångvetenskaplig inriktning. I kursplanen ingår kunskap om vindkraftteknologi och vinden som energikälla samt även projektplanering, meteorologi, energiutvinning, lagar och regler, miljövärderingar, ekonomi, översiktsplanering, landskapsanalys och entreprenörskap. Ett självständigt examensarbete avslutar programmet.

Eftersom utbildningen är internationell sker både undervisning och examination på engelska. Den är ettårig, går på heltid och är förlagd till campus vid Högskolan på Gotland.

Målet är att förebereda studenterna för kvalificerade arbeten inom utveckling och administration ”management” av vindkraftprojekt, att de får kännedom alla delar i projektprocessen från början till slut. Utbildningen kan leda till karriärer inom vindkraftsindustrin, konsultfirmor, statliga och kommunala förvaltningar samt organisationer som arbetar med energi- och miljöfrågor.

För att bli antagen krävs att studenten har en kandidatexamen, d v s treårig högskoleutbildning (180 hp) inom teknik (ingenjör), miljö- eller samhällsvetenskap, ekonomi eller annan relevant utbildning. Även personer med erfarenhet från industrin kan ha stort utbyte av utbildningen och är välkomna att söka.

Läs vidare om Master of Science in Wind Power Project Managment och Energy technology på Högskolan Gotlands webbsida.

Ansökan görs på Studeras webbsida. Obs. Sista ansökningsdag 15 januari 2010

Utvecklingen av magisterprogrammet har delvis finansierats av Energimyndigheten inom ramen för Nätverket för vindbruk.