dcsimg

Vindlov i ny tappning

Vindlov.se, hemsidan som samlar allt om vindkraftens tillståndsfrågor, är nu ute i en helt ny och omarbetat version. Med omgörningen ska informationen på hemsidan bli ännu mer lättillgänglig för den som har frågor och ärenden som rör vindkraften och dess tillståndsprocess.

En nyhet är att Vindbrukskollen får en tydligare plats. Vindbrukskollen är ett kartverktyg och en databas där alla landets planerade och byggda vindkraftverk finns samlade. Med en enkel knapptryckning går det att ta del av de webbaserade utbildningarna för databasen eller söka hjälp och stöd som användare.

Vindbrukskollen är ett projekt inom Nätverket för vindbruk och drivs av länsstyrelsen i Västra Götaland.

Vindlov.se samlar allt om tillstånd för vindkraft på en plats. Förutom Energimyndigheten står fler än 20 myndigheter bakom Vindlov.

Välkomna till den nya verisionen av Vindlov!