dcsimg

Nätverket för vindbruk och vindkraftsbranschen uppvaktade Yrkeshögskolemyndigheten om fler utbildningsplatser till vindkrafttekniker

Liselotte Aldén är ansvarig för kompetensfrågor inom Nätverket för Vindbruk. Hon arbetar som adjunkt vid Uppsala Universitet Campus Gotland, där hon även är programansvarig för magisterprogrammet i vindkraftprojektering. Tillsammans med Christer Andersson från Vindkraftcentrum/Nätverket för vindbruk, Carl-Arne Pedersen, vice ordförande i Svensk Vindkraftförening, och Lars Jacobsson, Rabbashede Kraft, besökte de för tredje året Myndigheten för Yrkeshögskola (MYh) för att diskutera behovet av utbildningsplatser för vindkrafttekniker. De mötte omvärldsanalytiker Karin Åkerman och handläggare Antje Russberg vid myndigheten.

Vid mötet presenterades aktuellt utbildningsläge för vindkrafttekniker, en prognos om behov fem år framöver och representanterna från branschen beskrev de behov finns. Presentationsmaterialet finns tillgängligt här till höger.

Sammanfattningsvis har från år 2011 antalet utbildningsanordnare för vindkrafttekniker minskat från ett tiotal till endast en i år och antalet utbildningsplatser har under samma tid minskat från 200 till 20 platser. Detta kan leda till en omfattande brist på utbildade vindkrafttekniker inom en femårsperiod. Mer om utbildningsplatser och utbildningsformer kan läsas i rapporten Utbildningsformer för vindkrafttekniker som finns här till höger.

Flera faktorer har bidragit till denna nedgång. Så gott som alla utbildningsanordnare har fått avslag på sina ansökningar att starta nya grupper. Myndigheten ställer också större krav på eftergymnasial prägel på utbildningarna med högre förkunskaper. Detta leder i sin tur till färre behöriga sökande vilket innebär svårigheter för anordnarna att ekonomiskt kunna genomföra utbildningarna.

Vid mötet på MYh uttryckte deras representanter en förståelse för behovet av fler utbildningsplatser för vindkrafttekniker och de hoppades att flera bra ansökningar lämnas in i årets utlysning som stänger den 7 september.

Förutom fler utbildningsplatser till vindkrafttekniker behövs också ett stöd från vindkraftsbranschen när det gäller kompetens och praktikplatser samt en mer positiv bild av vindkrafttekniker som en framtidsbransch för att locka fler till yrket.

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2017-07-04