dcsimg

Nätverket för vindbruk får ny webbplats

En ny och omarbetad webbplats ska göra det lättare att följa utvecklingen på vindkraftsområdet. På vår webbplats www.natverketforvindbruk.se finns aktuell information om Nätverket för vindbruks alla projekt, och fakta om vindbruket i Sverige. Med hjälp av nya hemsidan går det enkelt att hålla koll på alla de seminarier, utbildningar och konferenser som varje år arrangeras inom Nätverkets ram.

Sedan starten 2008 har över 60 projekt bedrivits med stöd av Nätverket för vindbruk. Hemsidan samlar information och kontaktuppgifter om dessa, och tipsar om aktuella aktiviteter runt om i landet.

Nätverket för vindbruk drivs av Energimyndigheten i samarbete med fyra noder med ansvar för var sitt kompetens­område:

  • Arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll - Strömsunds kommun
  • Näringsliv- och affärsutveckling - Regionförbundet i Kalmar län
  • Planerings- och tillståndsfrågor - Länsstyrelsen Halland
  • Utbildning- och kompetensfrågor - Högskolan på Gotland

Varje nod ansvarar för var sin sektion på hemsidan, och här finns också information om kunskapsläget inom respektive område.

Nätverket för vindbruk sprider kunskap och erfarenheter om vindkraft på uppdrag av regeringen. Varje år stöttar Nätverket en rad regionala initiativ vars erfarenheter hela landet sedan kan dra nytta av. Målet är en väl förankrad och bra lokaliserad utbyggnad av vindkraft, som också genererar mervärde lokalt.

Skribent: Annika Nilsson, Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-05-07