dcsimg

Miljörörelsens gräsrötter vill lära sig mer om vindkraft

Det finns ett intresse bland Naturskyddsföreningens medlemmar att lära sig mer om vindkraft. Det visar en enkätundersökning som miljöorganisationen låtit göra bland sina lokala kretsar. Av de 162 kretsar som deltog i enkäten svarade 61 procent att de arbetar med vindkraftsfrågor.

En majoritet av dessa är intresserade av att utbilda sig mer i vindkraftsfrågor. Totalt 120 kretsar har svarat på frågan: ”Skulle du vara intresserad av att delta i en utbildning om vindkraft?”. Över hälften svarar att de är intresserade av en vindkraftsutbildning, och knappt en tredjedel är kanske intresserade. Störst var intresset för en utbildning i Västerbotten där alla sex kretsar som tillfrågades ville delta. Även i Dalarna och Norrbotten var intresset stort och mer än hälften av kretsarna var intresserade av en utbildning. Naturvärden och hur de påverkas av vindkraft, miljöjuridik och hur djurlivet påverkas låg högst upp på listan över sådant som medlemmarna i Naturskyddsföreningen vill veta mer om.

Enkätundersökningen är genomförd med stöd från Nätverket för vindbruk och är en del av projektet ”Vindkraft och naturvård – en förstudie”. 

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad:
2013-05-13