dcsimg

Högskolekurs om småskaliga energisystem

I slutet av oktober startar en kurs om småskaliga energisystem, Small Scale Energy Systems, vid Högskolan på Gotland.

Kursen är en distanskurs och ges på engelska. Den omfattar 7,5 hp vilket motsvarar tio veckors halvtidsstudier. Samma kurs ingår även som delkurs i Vindkraftpaketet 60 hp, vid Högskolan på Gotland.

Kursen ger en bred introduktion till småskaliga förnybara energikällor som sol-, vind-, vatten-, jord- och vågenergi. Den behandlar även frågor om lagring av energi i oberoende system, miljömässig och social inverkan samt ekonomiska förutsättningar.

Nästa tillfälle att läsa kursen är period 2 nästa höst (ht 2010) och sedan period 3 våren 2011.