dcsimg

Föreningar satsar på fler anhängare till Uppförandekod för vindkraftsbranschen

I vår drar Svensk vindkraftförening och Svensk vindenergi igång ännu en satsning på att få fler företag att ansluta sig till Uppförandekod för vindkraftsbranschen. Målet är att fördubbla antalet anslutna företag under kommande år.

‑ Vindkraften växer och blir en allt större aktör på energimarknaden. Då är det också viktigt att vårda branschens goda rykte, säger Lotta Bångens på Svensk vindkraftförening

Jämfört med flera andra energislag har vindkraften fortfarande ett mycket starkt stöd från den svenska allmänheten, visar opinionsundersökningar från SOM-institutet i Göteborg. Det är ett förtroendekapital värt att vårda:

- Uppförandekoden är ett sätt att hantera bilden av vindkraftsbranschen, eftersom den sätter fokus på vikten av att företagen uppför sig på ett bra sätt, säger Lotta Bångens.

Arbetet med att ta fram en uppförandekod för vindkraftsbranschen startade redan 2009. I dag finns ett komplett regelverk som spänner överfrågor som barnarbete, god affärssed, miljöpolicy till hur man bemöter lokala intressenter när ny vindkraft etableras.

- I dag har vi en bra kod, nu måste vi få många, många fler företag att ansluta sig till den, säger Lotta Bångens.

Under året kommer därför ytterligare utbildning att genomföras. Dessutom ska koden marknadsföras bland dem som anlitar företag i branschen. På så sätt kan projektet bana väg för uppförandekoden som en sorts kvalitetsstämpel på företagen i branschen.

- En annan viktig fråga för oss är att ta fram riktlinjer för hur våra föreningar ska följa upp att anslutna företag följer koden, säger Lotta Bångens.

I dag är det totalt sju företag som har anmält sig till Uppförandekoden för vindkraftsbranschen. Dessa är: HS Kraft, Göteborg Energi, Triventus Consulting, Siral System CO, Vattenfall AB, LRF och Bixia AB.

Men föreningar räknar med att runt hundra företag kan vara aktuella för att ansluta sig till koden. Hittills har 34 företag deltagit på de utbildningar som branschorganen har arrangerat.

Arbetet bedrivs som ett projekt inom Nätverket för vindbruk med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten.

Skribent: Annika Nilsson, Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-05-07