dcsimg

Den populära Rättsfallslistan uppdaterad

Äntligen är Rättsfallslistan uppdaterad. Här hittar du en kronologisk lista med rättsfall avseende vindkraft, i huvudsak från MÖD (Mark - & miljööverdomstolen).

Under senhösten kommer även en uppdatering av rättsfall, med tillhörande kommentarer, göras på webbplatsen vindlov.se, håll utskik!