dcsimg

Campus Varberg får fortsätta driva YH-utbildning mot vindkraftsteknik

Campus Varberg har beviljats utbildningsplatser för yrkeshögskoleutbildning för Energitekniker med specialisering vindkraft. De får alltså fortsätta bedriva utbildning mot vindkraftstekniker med två nya omgångar som ska starta hösten 2017 och hösten 2018. Utbildningarna är tvååriga och gäller 20 platser vardera år. Det är den enda utbildningen i Sverige mot vindkraftstekniker.

Myndigheten för yrkeshögskolan har under hösten granskat de inkomna ansökningarna och nu har beslutet kommit. Totalt inkom 1306 ansökningar, varav 351 blivit beviljade att starta utbildningar hösten 2017 och 2018.

Mer information och statistik om ansökningarna och processen finns via Myndigheten för yrkeshögskolan: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2017/351-utbildningar-far-inga-i-yrkeshogskolan/

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2017-02-10