dcsimg

Akademiforum om vindkraft IV gick av stapeln i Uppsala

Akademiforum om vindkraft anordnades för fjärde gången den 15 mars 2018 på Geocentrum i Uppsala. Lärare och forskare från olika lärosäten samlades tillsammans med representanter från näringslivet för att utbyta information och diskutera samverkan.

Teman för dagen var:

- Vindkraftens roll i 100 % förnybar elenergi i Sverige 2040. Vad innebär det för utbildning och forskning?
- Goda exempel på samverkan mellan industri och akademi
- Workshop om utmaningar och möjligheter med samverkan

Seminariet inleddes med en presentation av utbildningsläget för vindkraft i Sverige.  Sedan informerade Energimyndigheten om vindkraftens roll i 100 % förnybar elproduktion till 2040 och forskningsprogrammen VindEl och Vindval presenterades.

Resten av eftermiddagen ägnades åt samverkan. Johanna Liljenfeldt från Uppsala universitet introducerade och Patrik Hilber, KTH och Mike Danilovic, Högskolan i Halmstad presenterade goda exempel. Dagen avslutades med en workshop kring samverkan där deltagarna diskuterade behov och erfarenheter i mindre grupper.

Träffen anordnades av Noden för utbildnings- och kompetensfrågor inom Nätverket för vindbruk. Noden är en del inom Vindenergigruppen på Uppsala Universitet Campus Gotland.

Här kan du se årets program och nedan kan du ta del av presentationerna:

Introduktion, uppdateringar och utbildningsanalyser.
Liselotte Aldén, Uppsala universitet Campus Gotland

Vindkraftens roll i 100 % förnybar elproduktion i Sverige 2040. Vad innebär det för utbildning och forskning?
Linus Palmblad, VindEL, Energimyndigheten
Kerstin Jansbro, Vindval, Naturvårdsverket 

Samverkan mellan akademi, myndigheter och industri. Internationell samverkan och goda exempel.
Johanna Liljenfeldt och Liselotte Aldén, UU
Patrik Hilber, KTH
Mike Danilovic, Högskolan i Halmstad

Skribent: Noden för utbildnings-och kompetensfrågor
Senast ändrad: 2018-03-27