dcsimg

Om oss

Nätverket i Balingsholm 2014
Nätverket i Balingsholm 2014, foto Sune Fridell

Nätverket för vindbruk sprider kunskap och information om vindkraft och stöttar regionala initiativ av nationell betydelse. Nätverket grundades år 2008 på uppdrag av regeringen och är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft.

Energimyndigheten fungerar som ett nav i nätverket. Energimyndigheten samordnar nätverket och har det formella ansvaret, vilket bland annat innebär att fatta beslut om de medel som via årliga utlysningar fördelas till projekt inom nätverket.

Redan från start organiserades arbetet inom nätverket utifrån fyra noder med ansvar för olika ämnesområden. Dessa fyra områden rör utbildning, planering, näringsliv- och affärsutveckling samt frågor som rör lokala frågeställningar som arbetskraftsförsörjning, arbetsmiljö och lokal nytta i samband med att vindkraften byggs ut. Nätverkets hemsida följer samma ämnesuppdelning. Noderna i Nätverket för vindbruk ansvarar tillsammans med Energimyndigheten för innehållet på webbplatsen enligt ett rullande schema, med speciellt fokus på respektive ämnesområde.

Kontaktpersoner för Nätverket för vindbruk

Annika Nilsson, handläggare på Energimyndigheten, samordnar Nätverket för vindbruk. Tel 016-544 20 63.  Epost: annika.nilsson@energimyndigheten.se

Maria Stenkvist, handläggare på Energimyndigheten.
Tel 016- 544 23 49 Epost: maria.stenkvist@energimyndigheten.se

Beatrice Eriksson, Länsstyrelsen i Halland har ansvar för frågor som rör tillstånd och planering. Tel. 010-224 32 37. E-post: beatrice.h.eriksson@lansstyrelsen.se 

Liselotte Aldén, Uppsala Universitet Campus Gotland, Centrum för Vindbruk, svarar för området utbildning. Tel 073-420 52 24. Epost: liselotte.alden@geo.uu.se

Marita Engberg Ekman, Uppsala Universitet Campus Gotland, Centrum för vindbruk
Tel 0498-108365. Epost: marita.ekman@geo.uu.se

Marcus Carlström, Strömsunds kommun driver noden för arbetskraftsförsörjning.
Tel 070-608 01 80. E-post: marcus.carlstrom@stromsund.se

Karin Liinasaari, Strömsunds kommun. Tel 070-651 38 43. E-post: karin.liinasaari@stromsund.se

Jenny Ahtola, Strömsunds kommun. Tel 072-217 41 72. E-post: jenny.ahtola@stromsund.se

Fredrik Dolff, Västra Götalandsregionen, samordnare för noden för näringslivs- och affärsutveckling.
Tel 010-441 40 33, 0700-825301, E-post: fredrik.dahlstrom.dolff@vgregion.se, Twitter: @jobb_inom_vind

Henrik Aleryd, Innovatum, noden för näringslivs- och affärsutveckling.
Tel 0520-28 93 31, E-post: henrik.aleryd@innovatum.se

 

Genom formuläret Kontakta oss kan du vända dig till nätverket med frågor.