dcsimg

Regionala vindkraftscentrum

Inom Nätverket för vindbruk finns flera regionala vindkraftscentrum som jobbar regionalt med frågor kopplade till vindkraft.

Ett av målen är att underlätta vindkraftsetableringen och att verka för att utbyggnaden också leder till ökad sysselsättning lokalt. Ofta jobbar vindkraftscentrumen som en länk mellan vindkraftsbolagen och de olika regionala aktörerna.

Läs mer om de centrum finns idag:

Skribent: Energimyndigheten
Senast ändrad: 2013-01-10