Näringsliv - drivs av noden för näringsliv- och affärsutveckling - Nätverket för vindbruk

Näringsliv - drivs av noden för näringsliv- och affärsutveckling

Där vindkraften gör sitt inträde skapas nya affärsmöjligheter både lokalt, regionalt och nationellt. Det är utgångspunkten för arbetet med näringslivsfrågor inom Nätverket för vindbruk.

Enligt siffror från EU var cirka 250 000 personer sysselsatta inom vindsektorn under 2011, en siffra som branschen själv förutspår kommer att fördubblas fram till år 2020. Högst är andelen i länder som Tyskland, Danmark och Spanien – här har också flera av de stora europeiska turbintillverkarna sina ursprung. Sverige har i dag ingen stor inhemsk turbintillverkare. Men i Sverige finns stora underleverantörer till turbintillverkare som ABB och SKF, men här finns möjligheter för många, många fler.Turbinen står för mer än 60 procent av själva investeringen när ny vindkraft byggs på land, enligt en ny studie av Energimyndigheten.

    Landbaserad
  Andel av inv. kostnaden [%] 
Havsbaserad
Andel av inv. kostnaden [%]
Turbin   65-84   30-50
Nätanslutning   9-14   15-30
Byggnation   4-16   15-25
Övrigt   4-10   8-30

Många av de parker som är på gång att byggas i Sverige är investeringar i miljardklassen. Det betyder att stora summor kommer att spenderas även på annat, som exempelvis nya vägar, markberedning, betong till fundament, torn, frakt, logistik och elnät.

Här finns möjligheter för både regionala och lokala företag. Noden för näringsliv och affärsutveckling marknadsför affärsmöjligheter på vindkraftsområdet. Regionalt stöder Nätverket flera initiativ som går ut på att främja det lokala näringslivet i samband med att ny vindkraft byggs. Läs mer om de Lokala- och regionala initiativ här intill.

  • Handbok för upphandling av vindkraft

    Skånes Vindkraftsakademi har tagit fram en handbok som riktar sig till kommuner och regioner som är intresserad av att upphandling av nyckelfärdiga vindkraftverk. Handboken är tänkt att ge vägledning till kommuner eller andra aktörer som vill...

Skribent: Noden för näringsliv- och affärsutveckling
Senast ändrad: 2012-11-27