dcsimg

Jobben i en vindkraftpark i drift – baserat på erfarenheter från Havsnäs

Intervju:Vindkraften ger nya jobbmöjligheter

Fredrik Blixt satsade på en tvåårig yrkesutbildning till vindkrafttekniker. Läs intervjun med honom där han berättar om vad utbyggnaden av vindkraften i Jämtland fick för betydelse för honom. 

Elnätet

Arbetsinsatsen för elnätet motsvarar en 0,25 tjänst/år för den lokala arbetsinsatsen. Med kringeffekter så blir det 0,33 tjänst/år. Under 20 års arbetstid motsvarar det 6,5 årsarbeten.

Väghållning

Väghållningen i parken sker både vinter- och sommartid och avser snöröjning och annat vägunderhåll såsom grusning, sätta upp snöröjningskäppar, tina vägtrummor etc. Detta arbete uppgår till i snitt 0,4 tjänst/år.

Ägarservice

Ägarservice finns i de flesta stora parker, och innebär att ägaren själv har tillsynspersonal och tekniker i parken på daglig basis. Det kan handla underhåll, om att kontrollera och följa upp driftstopp, hälso- och säkerhetsarbete, samordna större insatser eller att ta emot studiebesök. I en park på 95 MW uppgår detta arbete till 2,3 årsarbeten. Med kringeffekter motsvarar det tre heltidstjänster/år under 20 års tid.

Vindkraftverk

Visste du att för att hålla en vindkraftpark av storleksordningen 95 MW i god kondition så genomförs löpande service, drift- och underhåll av vindkraftverken, och till detta behövs ca åtta lokala vindkrafttekniker.  Med lite kringeffekter så motsvarar det ca elva årsarbeten under 20 års tid.

Rubrik för infopunkt

Kringeffekter kallas det mervärde som skapas i lokalsamhället när en park väl är etablerad. Det kan till exempel vara olika typer av service, såsom tankstation, mat, barnomsorg, sjukvård och fritidssysselsättningar. I en park av denna storlek (95 MW) beräknas de lokala årsarbetstillfällena generera ca 3,5 tjänster/år.

Rubrik för infopunkt

Ibland kan det finnas behov av att köpa andra tjänster i närområdet. Det kan till exempel vara reparationer och service av fordon eller maskiner. Detta beräknas generera ca 1 heltidstjänst/år.