dcsimg

Arbetstillfällen

Nya arbetstillfällen och en ny arbetsmarknad har vuxit fram under de år vindkraft byggts i Sverige. Vid årsskiftet 2015/16 fanns ca 3200 vindkraftverk i drift runt om i landet som tillsammans producerade mer än 15 TWh.

2014, genomförde Nätverkets nod för arbetskraftsförsörjning drift och underhåll en undersökning kring hur många vindkraftstekniker det fanns anställda i Sverige. I februari 2015 gjordes en uppföljning och den gav vid hand att det i början av året jobbade 572 personer med drift och underhåll kopplat till torn och turbin. En ökning med 140 personer jämfört med förra årets siffror. I undersökningen görs också en prognos för rekryteringsbehovet fram till år 2019 med utgångspunkt från Svensk vindenergis prognosscenarion över den fortsatta vindkraftsutbyggnaden.

Skribent: Noden för arbetskraftsförsörjning, drift och underhåll
Senast ändrad: 2015-07-02