Faktablad om vindkraft - Nätverket för vindbruk

Faktablad om vindkraft

Centrum för Vindbruk, Högskolan på Gotland, arbetar med att ta fram en serie faktablad om vindkraft. Du hittar de två första faktabladen i högerkolumnen.

 

 

Vindkraftverk och skördetröska