dcsimg

Vindkraftsfokus i Triple Steelix-regionen

I Triple Steelix-regionen, eller Bergslagens stålkluster, pågår en omfattande vindkraftsutbyggnad.

I dag planeras upp emot 1 000 vindkraftverk i denna region. I projektets tidigare etapp har insatser gjorts för att utveckla lokala och regionala företags verksamhet gentemot vindindustrin. Under kommande år finns stora möjligheter att genom stöd till affärsutveckling och matchningsinsatser fortsätta detta arbete och på så sätt uppmuntra fler svenska industri- och tjänsteföretag i regionen att leverera till vindkraftsbranschen.

Triple Steelix är en regional satsning under tio år för att stärka stål och verkstadsindustrin i Bergslagen. Huvudman är stålbranschens intresseförening Jernkontoret. Bakom Triple Steelix står även kommuner och högskola i Bergslagen. Under den aktuella etappen fortsätter arbetet med att samla alla tänkbara underleverantörer i ett nätverk. Projektet ska också fördjupa sin samverkan med ledningen för ”High voltage valley” i Ludvika framför allt kring frågor om nätutbyggnad.

Projektet drivs av Jernkontoret.

Projektledare

Projektperiod

2012-11-01 till 2014-12-01