dcsimg

Vindkraft landet runt - lokal utveckling

Initiativ som tas på olika håll i landet för att vindkraften ska komma till nytta i lokalsamhället.

Föreningen Hela Sverige ska leva driver ett projekt inom Nätverket som sprider information om vindkraft på lokal nivå. I projektet ingår också att ta fram mallar för så kallad bygdepeng.

I Jämtland pågår mycket aktivitet och diskussioner kring bygdepeng. Läs gärna referatet som Cicci Andersson från Hela Sverige ska leva skrev efter ett möte i Hammarstrand den 6 november 2009. För med information läs också Vindkraftspolicyn.

Östergötlands länsbygderåd bjöd in till möte om vindkraft den 15 november 2009.

Projektperiod

2003-01-01 till 2009-10-30