dcsimg

Vindkraft i skolan

Barn och ungdomar är sällan aktiva i planeringsprocessen som föregår ny vindkraft. I det här projektet ska Högskolan Dalarna utreda möjligheterna för externa krafter att bistå svensk skola med kunskaper kring förnybar energi.

Projektidén bygger på att det är viktigt att involvera dagens skolbarn i omvandlingen av det svenska energisystemet, från fossilbaserad till grön energiproduktion.

Målet är att även barn och ungdomar ska kunna ta del av kunskap om vindkraft och på så sätt även öka deras delaktighet kring utvecklingen av energisystemet. Projektet utgår från Dalarna, ett län där det just nu planeras för en storskalig vindkraftsutbyggnad.

Projektet drivs av Högskolan Dalarna.

 

Senast ändrad: 2014-06-24

Projektledare

Projektperiod

2014-09-01 till 2015-02-01